Vije-sti

Kultno djelo „Surrogate Cities“ Heinera Goebbelsa u KD Vatroslav Lisinski uskoro u sklopu MBZ-a

Kultno djelo „Surrogate Cities“ Heinera Goebbelsa u KD Vatroslav Lisinski uskoro u sklopu MBZ-a

Njemački skladatelj, redatelj, ali i sociolog Heiner Goebbels na 30. će MBZ-u fenomenu grada pokušati pristupiti s različitih strana: ispričat će priče o gradovima, izložiti im se i promatrati ih.

Već kultno djelo „Surrogate Cities“ koje odavno pripada u antologiju Nove glazbe izvest će se u koprodukciji sa Zagrebačkom filharmonijom u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog 12. travnja, gdje će se zagrebačkom orkestru pridružiti legendarni David Moss i jazz pjevačica Jocelyn B. Smith, a cijelom izvedbom će ravnati mlada dirigentska zvijezda Jonathan Stockhammer.

Djelo „Surrogate Cities“ je djelomično inspirirano tekstovima, ali i crtežima, strukturama i zvukovima, a korištenje orkestra uz sampler ima poprilično veliku ulogu zbog sposobnosti potonjega da pohranjuje zvukove i šumove koji su obično strani orkestarskim sonornostima. "Imam realističnu, svakako kontradiktornu, ali ipak pozitivnu sliku modernoga grada. Moja namjera nije bila prikazati krupni plan, već pokušati pročitati grad poput teksta, a potom prenijeti dio njegove mehanike i arhitekture na glazbu", rekao je Goebbels.

"Kada je riječ o odnosu snaga u gradu, pojedinac je uvijek ranjiviji. Umjetnost se opire takvoj nadmoćnoj strukturi tako da jača subjektivni element. Glazba je također skladana iz izrazito subjektivne perspektive jer skladatelji obično opravdavaju svoje skladbe tako da kažu da su „to morali izbaciti iz sebe". To samo djelomično vrijedi i za mene. Ja se pokušavam više udaljiti: stvaram nešto što se suočava s publikom, a publika na to reagira na način da u glazbi otkriva prostor u koji može ući zajedno sa svojim asocijacijama i idejama", dodao je.

Jubilarni 30. muzički biennale Zagreb svečano je otvoren u subotu 6. travnja, a program se odvija na preko 10 lokacija u gradu Zagrebu – od kazališta i koncertnih dvorana do kulturnih centara, kao i na njegovim ulicama, na otvorenom sve do subote 13. travnja. Detaljan program MBZ-a možete provjeriti na službenim stranicama na adresi www.mbz.hr.

sound-report.com
sound report

Glazbeni magazin o domaćoj nezavisnoj sceni