Vije-sti

Hrvatski skladatelji u utrci za predstavljanje na Svjetskim danima Nove glazbe 2020.

Hrvatski skladatelji u utrci za predstavljanje na Svjetskim danima Nove glazbe 2020.

Svjetski dani Nove glazbe Međunarodnog društva za suvremenu glazbu (ISCM) održat će se od 21. do 30. travnja 2020. godine na Novom Zelandu. Ovaj prestižni festival predstavlja kroz međunarodnu komisiju izabrane skladbe cijeloga svijeta – od Novog Zelanda da Farskih otoka, a ove godine Hrvatsku su predstavljale skladateljice Ana Horvat i Margareta Ferek Petrić.

Interna komisija hrvatske Sekcije ISCM-a, koju su ove godine činili Ana Horvat, Iva Lovrec Štefanović, Vanja Lisjak te koordinatorica komisije Nina Čalopek na sjednicama 4. i 8. srpnja ove godine u Zagrebu, u predselekciji odlučila se za skladateljicu Mirelu Ivičević i skladatelje Berislava Šipuša, Davora Branimira Vinczea, Franu Đurovića, Dalibora Bukvića te Nenada i Alana Sinkauza.

U kategoriji za violinu ili violu i klavir odabran je Berislav Šipuš sa skladbom "Three Short Tales from Blind Forest" za violinu i glasovir. Skladba Mirele Ivičević "Fear.Less.Songs" odabrana je u kategoriji za klavirski trio, dok je Davor Branimir Vincze odabran sa skladbom "OLTRE IL CONFLITTO or why I left Croatia" za gudački kvartet. Skladba "Deep See Baby" Frana Đurovića odabrana je u kategoriji za orkestar, Dalibor Bukvić sa skladbom "...aeterna..." za mješoviti zbor također je među odabranim skladateljima, a Nenad i Alan Sinkauz odabrani su u kategoriji skladatelj-izvođač.

Konačni izbor o hrvatskom predstavniku ili predstavnicima na Svjetskim danima Nove glazbe 2020. godine donijet će međunarodna komisija ISCM-a. Međunarodno društvo za suvremenu glazbu je svjetska organizacija koja okuplja više od 70 članova sa svih kontinenata te se kroz svoje aktivnosti bavi prije svega promicanjem suvremene glazbe, bez obzira na žanrove, stilove, škole, a 2022. će slaviti 100. obljetnicu.

sound-report.com
sound report

Glazbeni magazin o domaćoj nezavisnoj sceni