Vije-sti

Postanite DJ-ambasador riječke kandidature za Europsku prijestolnicu kulture

Postanite DJ-ambasador riječke kandidature za Europsku prijestolnicu kulture

ambasadoRI

Riječka podružnica Hrvatske glazbene unije i Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke raspisuju natječaj za DJ-e povodom kandidiranja Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Kako u svojem izvješću za medije navodi HGU, Grad Rijeka svojom kandidaturom želi proširiti opseg i raznolikost kulturne ponude, potaknuti pristup i sudjelovanje u kulturi, jačati kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima te povećati međunarodnu vidljivost i profil Grada. U pripremu kandidature Rijeka želi uključiti čitavu zajednicu, želi da ona bude temeljena na suradnji čitavog kulturnog sektora ,ali i drugih sektora i dionika, u gradu, regiji i šire.

HGU poziva na uključenje sve koji se bave DJ-ingom i koji imaju ideju kako pretočiti identitet grada u dvadesetominutni mix na zadane teme: voda, luka, rad i manjine.

Za sudjelovanje u ovom natječaju, trebate složiti mix (ne duži od 20 minuta), objaviti ga na Soundcloudu ili Mixcloud pod nazivom "RiEPK2020nazivmixa", dozvoliti download i pošaljite link s kratkim opisom (dvije - tri rečenice) o tome kako vas je koncept inspirirao - na mail adresu: epk2020@rijeka.hr.

Organizatori natječaja će "skinuti" vaše mixeve, povezati ih s fotografijama iz natječaja "Oko kulture" i u obliku videa staviti na Facebook page gdje će publika moći glasati za najbolji mix. Dva DJ-a bira publika, a dva stručni žiri.

Natječaj je otvoren do 15. listopada, 2014. godine, a rezultati će biti javno objavljeni 15. studenog, 2014. Na natječaj se mogu prijaviti svi stariji od 18 godina. Svi žanrovi su dobrodošli.

Prva 4 DJa osim slave i javne promocije očekuju i nagrade.

sound-report.com
sound report

Glazbeni magazin o domaćoj nezavisnoj sceni