opeth

1 / 1
For the Record: Opeth – „Damnation“

For the Record: Opeth – „Damnation“

Album koji ide ruku pod ruku s „Deliverance“ – inače dvije polovice predviđenog, ali nikad ostvarenog dvostrukog albuma – „Damnation“ jest antipod svemu što je prije spomenuti utjelovio. Makar se da pretpostaviti da se to očito tiče glazbe, odnosi se i na pristup zvuku. Za razliku od „Deliverance“, ovaj album i u originalnom je obliku posjedovao dobru dinamiku – čak i bolju ako ste imali priliku čuti ploču. No, master iz 2015. godine pokazao je da i tu može biti napretka.