Specijal

Max Bruch

Max Bruch

Max Bruch

Na današnji dan, 2. listopada 1920. preminuo je njemački skladatelj i dirigent Max Christian Friedrich Bruch, jedan od značajnih predstavnika kasnog romantizma u glazbi.

Rođen je u Kölnu 6. siječnja 1838., gdje je započeo svoju glazbenu naobrazbu. Njegov profesor bio je kompozitor i pijanist Ferdinand Hiller, kojemu je Robert Schumann posvetio svoj Klavirski koncert u a-molu. Bruch je svoju prvu kompoziciju napisao povodom majčinog rođendana u dobi od devet godina i otada mu glazba postaje strast. Njegova rana djela uključuju motete, psalme, sonate za violinu i klavirske komade.

Kao izuzetno uspješan profesor, dirigent i skladatelj Bruch je radio diljem Njemačke (Mannheim, Koblenz, Sonderschausen, Berlin, Bonn), a na vrhuncu svoje karijere bio je dirigent Liverpoolske filharmonije (Liverpool Philharmonic Society). Tamo je proveo tri sezone (1880. – 1883.) i u tom vremenu upoznao i svoju ženu Claru Tuczek. Od 1890. do umirovljenja 1910. predavao je kompoziciju na berlinskoj Visokoj školi za glazbu (Berlin Hochschüle für Musik).

U svom bogatom stvaralaštvu najviše se ugledao na Mendelssohna i Brahmsa. Najuspjelija djela ovog kasnoromantičara violinski su koncerti i varijacije za violončelo i orkestar te veće vokalne kompozicije kao što je oratorij Pjesma o zvonu na Schillerov tekst.

Njegov Koncert za violinu br. 1 u g-molu izuzetno je popularan i pripada osnovama današnjeg violinističkog repertoara.

http://www.youtube.com/watch?v=8Mh5MlTvmKk Tekst: Danijela Pintarić
sound-report.com
sound report

Glazbeni magazin o domaćoj nezavisnoj sceni